© RNDr. Gabriela Kövesiová

Logaritmická funkcia

Hodnoty logaritmov

Využitím grafu logaritmickej funkcie nájdite množinu všetkých x, pre, ktoré je splnená nerovnica: