© RNDr. Gabriela Kövesiová

Logaritmická funkcia

Funkčné hodnoty

Pomocou grafu logaritmickej funkcie rozhodnite, či je funkčná hodnota v danom bode kladná, nulová alebo záporná.
1. úloha: log0,44
2. úloha: log 2
3. úloha: log25
4. úloha: log0,50,5
5. úloha: log70,1
6. úloha: log44
7. úloha: log0,21
8. úloha: log310
9. úloha: log 0,2
10. úloha: log101
11. úloha: log0,40,1
12. úloha: log55
obr.