© RNDr. Gabriela Kövesiová

Logaritmická funkcia

Graf funkcie

Ku obrázkom s grafmi dekadických logaritmických funkcií vyberte ich predpis.
l0.PNG
l1.PNG
l2.PNG
l3.PNG
l4.PNG