© RNDr. Gabriela Kövesiová

Logaritmická funkcia

Definičný obor

Ku každej logaritmickej funkcii priraďte jej definičný obor (preneste ho zľava ku pravému stĺpcu).