© RNDr. Gabriela Kövesiová

Logaritmická funkcia

Definícia logaritmu

Def.: Logaritmom čísla "x" pri základe "a" nazývame také číslo "y", pre ktoré platí: x = ay a označujeme ho y = logax, kde a>0, a≠1, x>0.

Na základe definície logaritmu vypočítajte nasledujúce úlohy.
Pozn. Zlomky zapisujte v tvare napr. -2/5.
1. úloha: log39 =
2. úloha: log91/9 =
3. úloha: log1/21/8 =
4. úloha: log0,2125 =
5. úloha: log21 =
6. úloha: log31/27 =
7. úloha: log552 =
8. úloha: log31/34 =
9. úloha: log 1000 =
10. úloha: log0,51/4 =
11. úloha: log442/3 =
12. úloha: log 0,01 =
13. úloha: log88 =
14. úloha: log √10 =
14. úloha: log216 + log 0,1 = + =
15. úloha: log31/9 −log1/22 = =
16. úloha: log 100 − 2.log232 = − 2. =
17. úloha: log0,51 + 5.log22 = + 5. =
18. úloha: log327 −log1/31/3 + 3.log1/39 = +3. =
19. úloha: (log264 + 4.log1/28):(log 0,01) = ( + 4.):() =