© RNDr. Gabriela Kövesiová

Definícia logaritmu II.

Logaritmus

Logaritmom čísla a pri základe z nazývame práve ten exponent, na ktorý musíme umocniť základ, aby sme dostali číslo a.
zlogza=a.