Vety pre počítanie s logaritmami

Použitím viet pre počítanie s logaritmami upravte výrazy a vyberte správnu odpoveď.