Definícia logaritmu

Na základe definície logaritmu priraďte k výrazom správne výsledky