Logaritmické funkcie

Porovnávanie hodnôt

Na základe monotónnosti logaritmickej funkcie doplňte správny znak medzi výrazy:
log 5 3 log 5 0,3
log 0,5 8 log 0,5 4
log 2 0,2 log 2 0,4
log 5 1 log 0,2 1
log 8 5 log 8 4