Logaritmické funkcie

Porovnávanie hodnôt pomocou grafu

Na základe grafu logaritmickej funkcie doplňte správny znak medzi výrazy:
graf_2.2.png
f: y = loga x, 0 < a < 1

log 0,1 3 log 0,1 5
log 0,8 1 log 0,8 0,5
log 0,2 0,4 log 0,2 4
log 0,9 0,6 log 0,9 0,2
log 0,3 1 log 0,5 1