Logaritmické funkcie

Porovnávanie hodnôt pomocou grafu

Na základe grafu logaritmickej funkcie doplňte správny znak medzi výrazy:
graf_2.1.png
f: y = loga x, a > 1

log 3 2,5 log 3 3,5
log 5 0,1 log 5 0,5
log 2 4 log 2 2,3
log 4 1 log 6 1
log 3,5 1,5 log 3,5 0,4