© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Funkcia

Definícia funkcie

V nasledujúcich prípadoch rozhodnite, či ide o funkciu.

x-102-11
f(x)201-12

Je závislosť "f" určená tabuľkou funkcia?

Je na obrázku znázornená funkcia?

Je množina bodov so súradnicami [x, y] na obrázku funkcia?
M = {[0; 1], [1; 0], [2; -1], [-1; 0], [-2; 1]}

Je množina M funkcia?
Je predpis g: y= x2 − 100, pre x∈R funkcia?

Je na obrázku znázornená funkcia?

x-2-1012
f(x)1012-2

Je závislosť "f" určená tabuľkou funkcia?
F = {[0; 1], [1; -1], [-1; 1], [1; 1], [2; -1]}

Je množina F funkcia?

Je na obrázku znázornená funkcia?

Je na obrázku znázornená funkcia?