© RNDr. Gabriela Kövesiová

Funkcie

Graf funkcie

Rozhodnite o nasledujúcich obrázkoch, či môžu, alebo nemôžu byť grafom nejakej funkcie.
Obr. A Obr. B Obr. C Obr. D Obr. E Obr. F
grafom funkcie.

 


Obr. G Obr. H Obr. J Obr. K Obr. L Obr. M
grafom funkcie.