cv_3.png

Na obrázku sú grafy šiestich kvadratických funkcií zakreslených rôznymi farbami.
Priraď k farbe grafu predpis danej kvadratickej funkcie.