cv_2.png

Na obrázku sú grafy štyroch kvadratických funkcií zakreslených rôznymi farbami.
Priraď k farbe grafu predpis danej kvadratickej funkcie.