© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Graf kvadratickej funkcie

Koeficienty a, c

 Na obrázku vpravo je daný graf funkcie

s predpisom f: y = ax2 + c.

V grafoch uvedených nižšie rozhodnite, či môžu byť grafom funkcie

s predpisom y = cx2 + a.