© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Vlastnosti funkcií

Funkcie

V nasledujúcich úlohách zapíšte do prázdnych polí požadované údaje.
Pozn. intervaly píšte s číslami bez medzier, konce intervalov oddeľujte bodkočiarkou, napr. <-2;6), pre správny zápis použite tlačidlo s nápovedou [?].definičný obor je
obor hodnôt je
f(-1) = , f(4) = , f(2) = , f(3) =
f(5) = , f(6) = , f(-2) = , f() = -6
párnosť
rastúca je na intervaloch ,
klesajúca je na intervaloch ,
je prostá?
ohraničená zdola ,
ohraničená zhora
je ohraničená?
maximum na množine <-5; -1> je v bode
maximum na množine <-1; 5> je v bode
minimum na množine <-2; 1> je v bode
minimum na množine <3; 5> je v bode

definičný obor je
obor hodnôt je
f(-1) = , f(-2) = , f(-3) =
f(1) = , f(2) = , f(3) =
párnosť
rastúca je na intervaloch ,
klesajúca je na intervaloch ,
je prostá?
ohraničená zdola
ohraničená zhora
je ohraničená?
maximum na množine (-3; -1> je v bode
a maximum na množine <1; 3) je v bode
minimum na množine <-2; -1> je v bode
a minimum na množine <1; 2> je v bode

definičný obor je
obor hodnôt je
f(-1) = , f(2) = , f() = -4
f(3) = , f(0) = , f(1) =
párnosť
rastúca je na intervaloch,
klesajúca je na intervaloch ,
je prostá?
ohraničená zdola
ohraničená zhora
je ohraničená?
maximum na množine (0; 3> je v bode
minimum na množine <-3; 0) je v bode
minimum na množine <-2; -1> je v bode
maximum na množine <-2; -1> je v bode

definičný obor je
obor hodnôt je
f(-1) = , f() = 2, f() = -3, f() = 5
párnosť
rastúca je na intervale
klesajúca je na intervale
je prostá?
ohraničená zdola
ohraničená zhora
je ohraničená?
maximum na množine <0; ∞) je v bode
maximum na množine <-2; -1) je v bode
minimum na množine <0; 3> je v bode
minimum na množine <-2; ∞) je v bode

definičný obor je
obor hodnôt je
f(0) = , f(1) = , f() = 2, f() = -1
rastúca je na intervaloch ;
klesajúca je na intervale
je prostá?
ohraničená zdola
ohraničená zhora
je ohraničená?
maximum na množine <-2; 0> je v bode
minimum na množine <2; 5> je v bode
minimum na množine <1; 2> je v bode
maximum na množine <-2; 2> je v bode