© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2015

Funkcie v praxi

Graf funkcie

V nasledujúcich úlohách zapíšte do prázdnych polí požadované údaje.
Urobili sme malý pokus s loptou. Postavili sme sa na kraj strechy paneláka. Loptu sme vyhodili do výšky, tak aby nakoniec dopadla na zem. Zaznamenávali sme jej aktuálnu výšku od povrchu zeme a čas ktorý uplynul od okamihu vyhodenia. Na grafe je znázornená závislosť jej výšky (vzhľadom na zem) od času, ktorý uplynul od okamihu jej vyhodenia.


Na základe grafu tejto funkcie doplň odpovede na otázky:
Ako vysoko sa nám podarilo loptu vyhodiť? m
Koľko sekúnd trvalo, kým lopta opäť dopadla na zem? s
V akej výške bola lopta tesne pred začatím pokusu? m
Akú výšku mala lopta v druhej sekunde? m
Koľko sekúnd trvalo, kým sa lopta dostala prvýkrát do výšky 70 metrov nad zemou? s
Koľko sekúd uplynulo, kým lopta bola opäť na úrovni strechy paneláka? s
V akom čase dosiahla klesajúca lopta výšku 80 metrov? s
Koľko sekúnd trvalo celkovo stúpanie lopty? s
Koľko sekúnd trvalo klesanie lopty? s