© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Vlastnosti funkcie

Maximum a minimum

Na obrázku sú grafy dvoch funkcií: f = červená, g = zelená. Priraďte ku extrémom funkcie (lokálne maximum a minimum, globálne maximum a minimum) tie hodnoty x, v ktorých nadobúda funkcia požadovaný extrém.