© RNDr. Gabriela Kövesiová

Exponenciálna funkcia

Porovnanie funkčných hodnôt

Využitím monotónnosti odpovedajúcich exponenciálnych funkcií (ak je to nutné, upravte si výraz na rovnaký základ) porovnajte funkčné hodnoty.
1. úloha
32 33
2. úloha
210 28
3.úloha
0,57 0,514
4. úloha
51 50,2
5.úloha
24 2-6
6.úloha
0,010,5 1/1002/3
7. úloha
4-4 43,9
8. úloha
3/410 3/4-2
9. úloha
25-4 25-5
10. úloha
0,13 10-2
11. úloha
51 0,20,5
12.úloha
1/21/4 1/23/4