© RNDr. Gabriela Kövesiová

Funkcie

Lineárna a konštantná funkcia

Doplň chýbajúcu súradnicu bodu tak, aby patril danej funkcii (bod je zapísaný takto Q[x; y], zlomky píš v základnom tvare, napr. 2/5 ).
A [ 1; ]   ∈  f: y = 2x + 1 B [ ; -1]   ∈  f: y = 2x + 1 C [ 0; ]   ∈  f: y = 2x + 1
D [ ; 0]   ∈  g: y = 3 - x E [ -1; ]   ∈  g: y = 3 - x F [ 2; ]   ∈  g: y = 3 - x
G [ ; 3]   ∈  j: y = 7x - 2 H [ 3/7; ]   ∈  j: y = 7x - 2 J [ ; -3]   ∈  j: y = 7x - 2
P [ ; 0]   ∈  h: y = -3x + 6 M [ 0; ]   ∈  h: y = -3x + 6 N [ 1; ]   ∈  h: y = -3x + 6
Q [ 1; ]   ∈  m: y = 2x - 3 R [ ; -3]   ∈  m: y = 2x - 3 O [ ; 0]   ∈  m: y = 2x - 3
S [ 2; ]   ∈  k1: y = -1 T [ -1/2; ]   ∈  k2: y = 2 U [ -5; ]   ∈  k3: y = 3/5
X [ 3; ]   ∈  k4: y = 8 + x Y [ -1; ]   ∈  k5: y = 0 Z [ 0; ]   ∈  k6: y = -1/2 - x