© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Funkcie

Kvadratická funkcia

Doplňte chýbajúcu súradnicu bodu tak, aby patril danej kvadratickej funkcii (bod je zapísaný takto Q[x; y], zlomky píšte v základnom tvare, napr. -2/5 ).
A [ 1; ]  ∈  f: y = 2x2 + 1 B1 [; 0], B2 [; 0]  ∈  f: y = x2 − x − 6
C [ 0; ]  ∈  g: y = 2x2 − 5x + 1 D1 [; 7], D2 [; 7]  ∈  g: y = x2 − 18
E1 [; -1], E2 [; -1]  ∈  h: y = 3x2 + 9x + 5 F [ -2; ]  ∈  h: y = −x2 − 3x − 1
H [ 1/2; ]  ∈  j: y = 8x2 − 2x − 1 G1 [; 6], G2 [; 6]  ∈  j: y = 2x2 − 7x − 9