©RNDr. Gabriela Kövesiová 2015

Definičný obor

Funkcie

V jednotlivých príkladoch určte definičný obor funkcie a priraďte ho ku zadaniu.