© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2015

Funkcie v praxi

Graf funkcie

V nasledujúcich úlohách zapíšte do prázdnych polí požadované údaje.
Otec so synom sa vybrali na celodenný výlet. Z domu vyštartovali ráno o 7.00 hod. a počas celého výletu si zaznamenávali svoju aktuálnu vzdialenosť od domova (viď graf na obrázku).

Na základe grafu doplň odpovede na otázky:
O koľkej sa vrátili z výletu? o hod (zapíš v tvare hh.mm)
Ako najďalej boli od domova? km
Počas svojho výletu mali dve prestávky, koľko hodín oddychovali na výlete (spolu)? hod.
O koľkej hodine začali obedovať, ak prvá prestávka bola na desiatu? o hod
Rýchlejšie išli pred alebo po desiatovej prestávke? (napíš slovom: pred / po):
Cestou domov ich zviezol strýko na svojom džípe. Akou rýchlosťou sa viezli? km/hod
Akou rýchlosťou išli po obedňajšej prestávke až do okamihu, keď stretli strýka, ktorý ich zviezol na džípe? km/hod
Koľko kilometrov prekonali celkovo na svojom výlete (hociakým spôsobom) km
O koľkej boli v polovici svojej cesty? hod