© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Lineárne funkcie

Koeficienty a, b

Ku grafom jednotlivých lineárnych funkcií zapísaných v tvare y = ax + b vyberte odpovedajúcu možnosť pre ich koeficienty a, b:

a>0, a=0, a <0, b>0, b=0, b<0


a
b


a
b


a
b


a
b


a
b


a
b


a
b


a
b