© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Kvadratické funkcie

Koeficienty a, b, c

Ku grafom jednotlivých kvadratických funkcií zapísaných v tvare y = ax2 + bx + c vyberte odpovedajúcu možnosť pre ich koeficienty a, b,c:

a, b, c ">0" alebo "<0"


a
b
c


a
b
c


a
b
c


a
b
c


a
b
c


a
b
c


a
b
c


a
b
c