RNDr. Janette Dlugošová

Nájdi predpis exponenciálnej funkcie

Exponenciálne funkcie

K danému grafu exponenciálnej funkcie vyberte správny predpis.
graf1.PNG
Funkcia je zadaná predpisom
graf2.PNG
Funkcia je zadaná predpisom
graf3.PNG
Funkcia je zadaná predpisom
graf4.PNG
Funkcia je zadaná predpisom
graf9.PNG
Funkcia je zadaná predpisom
graf6.PNG
Funkcia je zadaná predpisom
graf7.PNG
Funkcia je zadaná predpisom
graf8.PNG
Funkcia je zadaná predpisom