RNDr. Janette Dlugošová

Exponenciálne rovnice

Priraďovanie

Vyriešte nasledujúce exponenciálne rovnice. K danej rovnici priraďte množinu koreňov.