RNDr. Janette Dlugošová

Exponenciálne funkcie

Porovnávanie hodnôt

Na základe grafu exponenciálnej funkcie porovnajte nasledujúce mocniny a doplňte znamienko nerovnosti.
1ex.PNG2-22-1
2-1,521
21,50
221
24/325/6

2ex.PNG
0,3-1,50,3-1
0,310,3-1
0,320,33
0,301
0,3-10