RNDr. Janette Dlugošová

Hodnota výrazu

Výpočet hodnoty výrazu

Vypočítajte hodnoty jednotlivých výrazov. Výrazy usporiadajte od najmenšej hodnoty po najväčšiu. Kliknite postupne na výrazy od najmenšej hodnoty po najväčšiu.