RNDr. Janette Dlugošová

Exponenciálna funkcia

Vlastnosti exponenciálnej funkcie

Pozrite si graf nasledujúcej funkcie a označte pravdivé tvrdenia.