© RNDr. Gabriela Kövesiová

Prevody do desiatkovej sústavy

Prevody

Nájdite k daným číslam zapísaným v rôznych sústavách ich zápis v desiatkovej sústave.

( 201 )3 = ( 1123 )5 =
( 74 )8 = ( 152 )6 =
( 11001 )2 = ( 1630 )7 =
( 87534 )9 = ( 231 )16 =
( 2A )16 = ( ABC )16 =
( F020 )16 = ( 3ED )16 =