© RNDr. Gabriela Kövesiová

Prevody z desiatkovej do inej číselnej sústavy

Prevody

Nájdite k daným číslam v desiatkovej sústave ich zápis v inej sústave (podľa požiadaviek).

532 = ( )4 1029 = ( )5
999 = ( )8 14 = ( )9
999 = ( )2 14 = ( )7
100 = ( )6 10 = ( )4
1000 = ( )16 3418 = ( )16
250 = ( )16 25 = ( )16