© RNDr. Gabriela Kövesiová

Sčítanie v inej číselnej sústave

Operácie s číslami v iných číselných sústavách

Sčítajte pod seba v danej sústave.

(2013) 5
(311) 5

() 5
(2012) 5
(3241) 5

() 5
(6315) 7
(242) 7

() 7
(012) 3
(1202) 3

() 3
(1011) 2
(1111) 2

() 2
(CA82) 16
(1735) 16

() 16