© Ing. Slávka Šoltésová , 2009

Prevody medzi sústavami

Kvíz

Vyber správnu odpoveď alebo doplň slovo.