© RNDr. Gabriela Kövesiová

Prevody medzi sústavami

Prevody

Nájdite k daným číslam zapísaným v rôznych sústavách ich zápis v požadovanej sústave. Pomôžte si prevodom do desiatkovej sústavy.


( 132 )4 = ( )9 ( 5012 )6 = ( )8
( 65 )7 = ( )5 ( 10000 )2 = ( )3
( 8A1 )16 = ( )2 ( 110010 )2 = ( )8
( 7261 )8 = ( )2 ( 10110001 )2 = ( )16
( 302 )4 = ( )2 ( 100111 )2 = ( )4