Premeny jednotiek objemu

7.ročník

Klikni do okna a zapíš správny výsledok.Ked skončíš ,stlač ???
ml28
cm 34,2
hl0,3
dm 30,5
l
m 3