JEDNOTKY OBJEMU

7.ročník

Doplň chýbajúce údaje do tabuľky.
Keď skončíš , stlač "Vyhodnoť"
Veľa úspechov !
m 312,7
dm 33
cm 34000000
l1001,2
hl20,7756