Jednotky objemu

Duté jednotky

Klikni do okna a zapíš správny výsledok. Nerob medzery.
Keď skončíš , stlač "Vyhodnoť"
Veľa úspechov !
28,75 l =
dl
285 cl=
l
42,75 hl=
l
3000 dl=
hl
142,65 cl=
ml
0,007 hl=
dl
142,6 cl=
ml
7,7 dl =
ml
82,65 ml=
l
4 l =
hl
6,2 hl =
l
0,002 cl=
dl
4,75 dl=
ml
0,03 l=
ml
0,04 hl=
dl