PaedDr. Katarína Poláčiková

Znaky deliteľnosti 2Doplň číslice tak, aby hľadané číslo bolo čo najmenšie.
Doplňte do rámčekov číslice tak, aby číslo bolo deliteľné troma:
401723458977111994511258740

Doplňte do rámčekov číslice tak, aby číslo bolo deliteľné deviatimi:
702924559866222990028028050

Doplňte do rámčekov číslice tak, aby číslo bolo deliteľné štyrmi:
602894440665129950287806