PaedDr. Katarína Poláčiková

Znaky deliteľnostiPomocou znakov deliteľnosti zisti, ktorými z čísel sú deliteľné čísla v riadkoch.
Ak je číslo deliteľné, doplň a. Ak číslo nie je deliteľné, doplň n.
23456910
24
33
49
52
68
74
88
93
102
130
275
360
949
1023
8535