Deliteľnosť v obore prirodzených čísel.

PaedDr. Katarína Poláčiková
Každú úlohu si dobre prečítaj, porozmýšľaj a vyznač správnu odpoveď.