Zaokrúhľovanie desatinných čísel.

Zaokrúhlite na...

PaedDr. Katarína Poláčiková

Klikni do obdĺžnika a doplň chýbajúce údaje v tabuľke.
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!"
stovkydesiatkyjednotkydesatinystotinytisíciny
2308,725
4029,3787
19099,58
7583,9283
88307,4725
9039,3787
1287,6205
7003,0203