© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2015

Približné čísla

Odhad absolútnej odchýlky zaokrúhleného čísla

Do prázdnych políčok vyplňte približné číslo a jeho maximálnu absolútnu odchýlku (viď prvý riadok).


približné číslo: vzniklo zaokrúhlením na: presné číslo je preto:
10,2 desatiny 10,2 ± 0,05
213 jednotky ±
40 desiatky ±
0,48 stotiny ±
200 stovky ±
7,0 desatiny ±
1 300 desiatky ±
62 000 tisícky ±
2 504 jednotky ±

Pomocou zápisu čísla vedeckým zápisom vieme zistiť, akým zaokrúhlením sme ho získali a preto vieme zapísať:
napr. 3,60 . 103 vzniklo zaokrúhlením na desiatky a preto presné číslo 3600 ±5


vedecký zápis zaokrúhleného čísla: presné číslo je preto:
4,2 . 101 ±
1,0 . 10-1 ±
7 . 102 ±
3,5 . 10-2 ±
8,0 . 102 ±
7,030 . 103 ±
24,2 . 104 ±