© Gabriela Kövesiová, 2015

Približné čísla

Zaokrúhľovanie, vedecký zápis a platné číslice

Najprv podľa zadania zaokrúhlite dané číslo, potom toto zaokrúhlené číslo zapíšte vedeckým spôsobom a zapíšte počet platných číslic v zaokrúhlenom čísle.
Príklad a) číslo 108 967 zaokrúhlené na stovky je 109 000 a zapísané vedeckým zápisom 1,090 . 105, takže má 4 platné číslice.
Príklad b) číslo 0,041002 zaokrúhlené na desaťtisíciny 0,041000 a zapísané vedeckým zápisom 4,10 . 10-2, takže má 3 platné číslice.
Úloha č. 1: Presné číslo 3 487
zaokrúhlené na desiatky je ,
čo zapíšeme vedeckým spôsobom ako . 10,
a takto zaokrúhlené číslo má platné/-nú číslice/-cu
Úloha č. 2: Presné číslo 125 028
zaokrúhlené na stovky je ,
čo zapíšeme vedeckým spôsobom ako . 10,
a takto zaokrúhlené číslo má platné/-nú číslice/-cu
Úloha č. 3: Presné číslo 605
zaokrúhlené na desiatky je ,
čo zapíšeme vedeckým spôsobom ako . 10,
a takto zaokrúhlené číslo má platné/-nú číslice/-cu
Úloha č. 4: Presné číslo 5 001
zaokrúhlené na stovky je ,
čo zapíšeme vedeckým spôsobom ako . 10,
a takto zaokrúhlené číslo má platné/-nú číslice/-cu
Úloha č. 5: Presné číslo 23,1468
zaokrúhlené na stotiny je ,
čo zapíšeme vedeckým spôsobom ako . 10,
a takto zaokrúhlené číslo má platné/-nú číslice/-cu
Úloha č. 6: Presné číslo 0,491468
zaokrúhlené na desatiny je ,
čo zapíšeme vedeckým spôsobom ako . 10,
a takto zaokrúhlené číslo má platné/-nú číslice/-cu
Úloha č. 7: Presné číslo 16,00018
zaokrúhlené na tisíciny je ,
čo zapíšeme vedeckým spôsobom ako . 101,
a takto zaokrúhlené číslo má platné/-nú číslice/-cu
Úloha č. 8: Presné číslo 0,0382
zaokrúhlené na stotiny je ,
čo zapíšeme vedeckým spôsobom ako . 10,
a takto zaokrúhlené číslo má platné/-nú číslice/-cu