© Gabriela Kövesiová, 2015

Vedecký zápis

Porovnávanie čísel

Porovnajte čísla (do políčka vyberte zo znakov: =, >, <)
Úloha č. 1
3 ˙ 103 3 ˙ 104
8 ˙ 1019 9 ˙ 1018
1,2 ˙ 1013 12 ˙ 1012
2 ˙ 101 5 ˙ 100
Úloha č. 2
2 ˙ 10-3 3 ˙ 10-4
5 ˙ 10-6 0,5 ˙ 10-5
0,8 ˙ 10-14 8 ˙ 10-14
7 ˙ 100 5 ˙ 10-1
Úloha č. 3
2 ˙ 104 1,5 ˙ 103
5,1 ˙ 10-8 5 ˙ 10-7
6 ˙ 107 5 ˙ 108
1 ˙ 1017 10 ˙ 1016
7,5 ˙ 10-11 8 ˙ 1010
2 ˙ 10-2 3 ˙ 10-3
8,3 ˙ 10-24 8,3 ˙ 10-23
5,2 ˙ 1021 2,5 ˙ 1020
1,62 ˙ 10-15 2,11 ˙ 10-16
0,2 ˙ 10-32 2 ˙ 10-31