© Gabriela Kövesiová, 2015

Približné čísla

Vedecký zápis a platné číslice

Zo zaokrúhleného čísla vieme z jeho vedeckého zápisu stanoviť, na čo bolo zaokrúhľované (na desiatky, na stovky, na tisíciny, či jednotky...). Vyberte z ponuky tú správnu možnosť.
Príklad a) zaokrúhlené číslo 1,090 . 105 má 4 platné číslice, keď si ho zapíšeme ako 109000, vidíme, že vzniklo zaokrúhľovaním na stovky.
Príklad b) zaokrúhlené číslo 4,10 . 10-2 má 3 platné číslice, zapíšeme ho 0,0410, vidíme, že vzniklo zaokrúhľovaním na desaťtisíciny.
Návod: Zaokrúhlené číslo si v zošite prepíšte z vedeckého tvaru do tvaru celého alebo desatinného čísla, vyznačte si v ňom platné číslice. Pomocou zvyšných "nezaujímavých núl" určte na čo bolo zaokrúhľované.

Úloha č. 1:
Zaokrúhlené číslo 3,40 . 101 vzniklo zaokrúhlením na
Úloha č. 2:
Zaokrúhlené číslo 1,25 . 103 vzniklo zaokrúhlením na
Úloha č. 3:
Zaokrúhlené číslo 28 . 102 vzniklo zaokrúhlením na
Úloha č. 4:
Zaokrúhlené číslo 1,0 . 103 vzniklo zaokrúhlením na
Úloha č. 5:
Zaokrúhlené číslo 2,5 . 10-2 vzniklo zaokrúhlením na
Úloha č. 6:
Zaokrúhlené číslo 5 . 10-2 vzniklo zaokrúhlením na
Úloha č. 7:
Zaokrúhlené číslo 3,501 . 103 vzniklo zaokrúhlením na
Úloha č. 8:
Zaokrúhlené číslo 1,4 . 104 vzniklo zaokrúhlením na
Úloha č. 9:
Zaokrúhlené číslo 7,0 . 10-1 vzniklo zaokrúhlením na
Úloha č. 10:
Zaokrúhlené číslo 1,25 . 102 vzniklo zaokrúhlením na