© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2015

Približné čísla

Súčin presného a približného čísla

Vypočítajte súčin presného a približného čísla a odhadnite absolútnu výsledku, ak viete akým zaokrúhlením toto približné číslo vzniklo.
presné = 7
približné = 50
približné číslo je zaokrúhlené na desiatkyich súčin = ±
presné = 100
približné = 15
približné číslo je zaokrúhlené na jednotkyich súčin = ±
presné = 2 512
približné = 2,7
približné číslo je zaokrúhlené na desatinyich súčin = ±
približné = 6 500
presné = 24
približné číslo je zaokrúhlené na stovkyich súčin = ±
približné = 8,18
presné = 1000
približné číslo je zaokrúhlené na stotinyich súčin = ±

Odhadnite absolútnu chybu výsledku pri násobení približného čísla zaokrúhleného na stovky s presným číslom 5
Odhadnite absolútnu chybu výsledku pri násobení približného čísla zaokrúhleného na stotiny s presným číslom 100
Odhadnite absolútnu chybu výsledku pri násobení približného čísla zaokrúhleného na desiatky s presným číslom 20
Odhadnite absolútnu chybu výsledku pri násobení približného čísla zaokrúhleného na jednotky s presným číslom 25
Odhadnite absolútnu chybu výsledku pri násobení približného čísla zaokrúhleného na desatiny s presným číslom 1000
Odhadnite absolútnu chybu výsledku pri násobení približného čísla zaokrúhleného na celé čísla s presným číslom 150