© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2015

Vedecký tvar čísla

Súčet, rozdiel, súčin, podiel

Vypočítajte bez použitia kalkulačky.
Úloha č. 1
2,1˙103 + 1,3˙103 = ˙10
6˙106 + 4,4˙106 = ˙10
1,4˙1012 + 4,8˙1011 = ˙10
9,8˙109 + 2,12˙1010 = ˙10
Úloha č. 2
2,1˙1013 − 1,3˙1013 = ˙10
6˙1016 − 4,4˙1016 = ˙10
1,4˙1012 − 4,8˙1011 = ˙10
9,8˙1010 − 2,12˙109 = ˙10
Úloha č. 3
5˙10-3 + 3˙10-3 = ˙10
6,4˙10-6 + 7,6˙10-6 = ˙10
2,14˙10-10 + 1,48˙10-9 = ˙10
8,5˙10-19 + 2,1˙10-20 = ˙10
Úloha č. 4
4˙10-3 − 1,3˙10-3 = ˙10
9˙10-14 − 5˙10-14 = ˙10
1,8˙10-9 − 2,1˙10-10 = ˙10
5,4˙10-13 − 4,1˙10-12 = ˙10
Úloha č. 5
1,5˙108 ˙ 2˙104 = ˙10
6˙106 ˙ 4,1˙102 = ˙10
3,4˙105 ˙ 4˙104 = ˙10
8˙108 ˙ 2,11˙102 = ˙10
Úloha č. 6
4,4˙107 : (1,1˙103) = ˙10
6˙1016 : (2˙106) = ˙10
1,4˙1012 : (7˙1011) = ˙10
8,8˙1010 : (0,22˙1010) = ˙10
Úloha č. 7
2,5˙10-3 ˙ 3˙10-4 = ˙10
4˙105 ˙ 1,1˙10-2 = ˙10
7˙10-8 ˙ 2,1˙105 = ˙10
2,2˙10-14 ˙ 5˙1011 = ˙10
Úloha č. 8
6,4˙10-5 : (3,2˙107) = ˙10
2,4˙10-13 : (2˙10-10) = ˙10
9,9˙1011 : (3,3˙10-8) = ˙10
1,26˙10-18 : (2,1˙10-21) = ˙10