© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2015

Približné čísla

Súčet približných čísel

Vypočítajte súčet približných čísel p1, p2, p3... a odhadnite absolútnu hodnotu súčtu, ak viete akým zaokrúhlením tieto približné čísla vznikli.

p1 = 208
p2 = 170
p3 = 165
p4 = 234
približné čísla p1, p2, p3, p4 sú zaokrúhlené na jednotkyp1+p2+p3+p4 = ±
p1 = 32 000
p2 = 27 100
p3 = 1 600
p4 = 23 000
približné čísla p1, p2, p3, p4 sú zaokrúhlené na stovkyp1+p2+p3+p4 = ±
p1 = 37 000
p2 = 29 000
p3 = 1 000
p4 = 13 000
p5 = 5 000
p6 = 20 000
približné čísla p1, p2, p3, p4, p5, p6 sú zaokrúhlené na tisíckyp1+p2+p3+p4 +p5+p6= ±
p1 = 370
p2 = 290
p3 = 100
približné čísla p1, p2, p3 sú zaokrúhlené na desiatkyp1+p2+p3= ±
p1 = 3,14
p2 = 2,10
p3 = 1,65
p4 = 7,97
približné čísla p1, p2, p3, p4 sú zaokrúhlené na stotinyp1+p2+p3+p4 = ±
p1 = 14
p2 = 21
približné čísla p1, p2 sú zaokrúhlené na celé číslap1+p2+p3+p4 = ±
Odhadnite absolútnu chybu súčtu dvoch čísel zaokrúhlených na stovky
Odhadnite absolútnu chybu súčtu štyroch čísel zaokrúhlených na desatiny
Odhadnite absolútnu chybu súčtu dvoch čísel zaokrúhlených na desiatky
Odhadnite absolútnu chybu súčtu piatich čísel zaokrúhlených na celé čísla
Odhadnite absolútnu chybu súčtu 10 čísel zaokrúhlených na stotiny
Odhadnite absolútnu chybu súčtu šiestich čísel zaokrúhlených na tisícky
Odhadnite absolútnu chybu súčtu 7 čísel zaokrúhlených na desiatky
Odhadnite absolútnu chybu súčtu troch čísel zaokrúhlených na tisíciny